Tuesday, September 9, 2008

si kabayan jarah

ieu carita dimana si kabayan ker jarah ka makam guruna.
waktu si kabayan jarah ka makam guruna,babarengan jeng barudak santri nu lain.
Teu katingalen si abah oge milu,da puguh ge kokolot di pasantren si kabayan.

di tengah perjalanan,mobil anu di tumpakan ku kabeh eta santri,ngadadak eren,tapi te pareum eta mesin mobil teh,ngan ban tukang anu lebah kenca ngangkat,siga aya anu ngaganjel kana eta ban teh.

Si abah, jeng barudak santri lainna tarurun,panasaran hayang nyaho,naon anu ngaganjel ban mobil teh.

"Astagfirallah haladzim" si abah jeng jeng nu laenna rarewas.

Kusabab,ningali jempol gede ngacung,ngaganjel ban mobil anu tukang tea.

"aya naon bah,meni siga nu rewas kitu..?" tanya si kabayan.
"ari maneh,rek te rewas kumaha,tingali atuh,,eta jempol meuni gede kitu." jelas si abah ka si kabayan.

"barudak,sok urang maca do'a supaya eta jempol ngalengit,da eta mah lain sajempol-jempolna" titah si abah ka kabeh anu aya di dinya.

Barudak santri kabeh ngadaro'a. tapi si kabayan mah anteng we cimupluk dina mobil,bari ngagerean celi.

Ges lumayan lila si abah jeng barudak santri nu lain na ngadaru'a,tapi euweuh hasilna....

"aduh dak,can lengit wae eta jempol teh,nya..??" si abah hariwang.
" muhun bah,kumaha atuh..??" temal salah sahiji budak santri.

"dieu ku kabayan lah,masalah nu kitu mah gampang" si kabayan turun bari nyamperken ka eta jempol.

"maneh bisa lain kabayan,naha atuh lain titadi" salah sahiji budak santri aya ngomong.

"awas heula matak ge,dieu ku kabayan lah.." si kabayan sombong.

Nu lainna ngajarauhan,..

te lila,eta si jempol teh lengit,,

"hade maneh kabayan,te sanka abah mah maneh teh pinter oge" ceuk si abah k kabayan.
"di kumahakeun tadi kabayan,.? abah mah ngan ningali maneh nagok hungkul,trus lengit..eta jempol teh"

"kieu abah,tadi teh ku kabayan ngan di asongan cingir." temal si kabayan kalem.

"naha make lengit atuh eta jempol..?" si abah masih linglung.

"ari abah,apanan dina switen oge,jempol mah eleh ku cingir teh" jelas si kabayan,ka si abah.

No comments:

Post a Comment